Všechna krajská kola předmětových soutěží a olympiád pořádaných DDM BETA jsou z důvodu mimořádných opatření z rozhodnutí MŠMT pro školní rok 19/20 zrušena. Krajské kolo Zeměpisné olympiády bude probíhat on-line. Informace a průběh zajistí ústřední organizátor.

 

Přihlášení do okresních kol provede pověřený učitel (koordinátor, který má přístupové heslo na přihlašovací portál) tím, že zapíše školní kolo do přihlašovacího systému.

odkaz na portál soutěží: https://souteze.ccvpardubice.cz/cms/1/

Zde uvede požadované údaje o konání školního kola a soutěžících. U každého jména uvede požadované údaje a počet bodů, dle postupového klíče si organizátor kola okresního (DDM BETA Pardubice) převezme nejúspěšnější žáky/studenty. Postupuje vždy vítěz školního kola, u některých olympiád i další soutěžící, kteří se umístili na 1.-3. místě, nebo získali potřebný počet bodů. Ke každé soutěži tyto informace (postupový klíč) najdete
v pokynech soutěže, které budou postupně zveřejňovány. 

Informace o vybraných postupujících do okresního i krajského kola opět najdete na uvedeném portále, kde budou i další potřebné informace ke konání soutěže, k vybavení na soutěž, k postupu do vyššího kola, k samostudiu... - písemná pozvánka již nebude dětem ani škole rozesílána.

 

VŠECHNY SOUTĚŽE MŠMT

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

SE RUŠÍ !!!

SOUTĚŽE – školní rok 2019/2020

Organizační a personální zabezpečení okresních a krajských soutěží vyhlášených MŠMT
název soutěže      okresní kolo      místo-vedou     krajské kolo     místo

                                                                                                                   -vedoucí

1. Olympiáda          23.1.                 DDM B             1.4.             DDM BETA  

   ČJ I.kat.               9,00 hod.          J. Línková          9,00 hod.        J. Línková
2. Olympiáda               23.1.         DDM BETA               2.4.            DDM BETA  

   ČJ II.kat.             9,00 hod.          J. Línková              9,00 hod.           J. Línková  


 

3. Dějepisná             15.1.                DDM BETA            18.3.          DDM BETA  

   olympiáda ZŠ      9,00 hod.          J. Línková            9,00 hod.           J. Línková 

4. Dějepisná             15.1.                DDM BETA            17.3.          DDM BETA  

   olympiáda SŠ      9,00 hod.          E.Zemanová          9,00 hod.           E.Zemanová

 

   

5. SCJ - Německý    4.2.              DDM BETA             4.3.             DDM BETA  

             jazyk          9,00 hod.            J. Línková               9,00 hod.           J. Línková

   

 

6. SCJ - Anglický    18.2.                 DDM BETA           11.3.          DDM BETA

              jazyk         9,00 hod.            J. Línková             9,00 hod.         J. Línková

   

 

7. Zeměpisná           26.2.                DDM BETA           25.3.          DDM BETA  

   olympiáda           9,00 hod.            J. Línková               9,00 hod.         J. Línková

    
8. SCJ – Španělský                                                         30.3.          DDM BETA

              jazyk                                                                  9,00 hod.           J. Línková

  

 

               9. Dětská scéna    25.,26.,27.3.          DDM BETA              3.-8.4.   Krajská knihovna                             

9,00 hod. J. Folbrechtová, E.Zemanová                         Z. Nobilisová    

 

Kontaktní osoba: Jana Línková          tel.:    466 614 951  
                                                                                          


Jízdné účastníkům soutěží nebude na místě hradit organizátor (DDM BETA Pardubice), ale vysílající škola, která obratem (nejpozději do 7 dnů po dané soutěži) částku přefakturuje na adresu: DDM BETA Pardubice, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice.

Pokud nebude soutěžící (žák, student do 18 let) mít pedagogický dozor, nesmí po dobu soutěže opustit budovu DDM, pouze v případě, že předá organizátorovi písemný souhlas s podpisem rodičů.

Ilustrační obrázek obličeje

kroužky & kluby

Elektronická přihláška

Novinky z DDM

SOUTĚŽ VELIKONOCE S BETOU

Od pondělí 6.4. do pátku 10.4.2020 každý den se  postupně seznámíte se zvyky, symboly a obřady, které provází Velikonoce. Informace zde.

TVOŘÍME V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ -BETA

Vážení rodiče a vážení účastníci našich zájmových kroužků.
V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol a školských zařízení, vyhlášeným nouzovým stavem a dalšími nařízeními jsme Vám připravili tvoření v domácím prostředí. Od  25. března 2020 budeme na naše webové stránky a náš facebook umisťovat kreativní a vzdělávací aktivity (hry, videa, návody, kvízy apod.) pro využití vašeho volného času.
SLEDUJTE ODKAZ

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "POHÁDKOVÝ SEN"

DDM Beta vyhlásila výtvarné soutěže "Pohádkový sen", nabízíme možnost tvoření na velkoformátový 1x1 m papír - cena 30,- Kč/dítě. Děti pracují po skupinách 3-5, houbičkami společně malují dle předlohy nebo fantazie. Pro informaci k výukovým programům zaměřeným na soutěž kontaktujte, prosím, Janu Radostovou, tel. 737 213 869.

Adresa

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
Štolbova 2665
Pardubice 530 02

IČ: 72051159

logo Pohybového centra Hroch logo Zonerama logo TCK Virginia
© 2016-2020 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice