Informace k soutěžím MŠMT

S ohledem na to, že MŠMT pro školní rok 2020/21 nevydalo "Věstník" s přehledem soutěží, nejsou na stránkách DDM BETA Pardubice ani na stránkách CCV Pardubice v tuto chvíli zveřejněny aktuální seznamy soutěží a nelze zadávat školní ani další postupová kola.

MŠMT vydalo věstník s přehledem soutěží, více k soutěžím pro aktuální školní rok najdete na http://souteze.ccvpardubice.cz/

Ilustrační obrázek obličeje

kroužky & kluby

Elektronická přihláška

Novinky z DDM

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „POHÁDKOVÝ SEN“

Výtvarné soutěže se zúčastnilo celkem 15 MŠ, ZŠ, DDM, ZUŠ z Pardubic. Celkem bylo hodnoceno 119 výtvarných prací od jednotlivců a kolektivů ve čtyřech věkových kategoriích.

Všem zúčastněným děkujeme za píli a blahopřejeme všem oceněným. Oceněné výtvarné práce budou vystaveny v prosklených částech ABC klubu – budova DDM BETA, Pardubice.

Více informací zde

ANDĚLSKÁ VÁNOČNÍ VÝZVA

Ahoj všichni,

vyzýváme šikovné zlaté české ručičky, aby se zapojily a zkusily vytvořit nebo vyfotit nějakého andílka.

Více informací naleznete zde

ADVENTNÍ ČAS NAPLNĚNÝ DOBRÝMI SKUTKY

Hra pro všechny laskavé bytosti

Každý prosincový den si vybarvíte pastelkami jedno /příslušné/ políčko s obrázkem v adventním kalendáři. Na druhou stranu si k danému dni napíšete, jaký dobrý skutek jste pro koho udělali.

Více informací naleznete zde

© 2016-2020 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice