Přihlášení do okresních kol provede pověřený učitel (koordinátor, který má přístupové heslo na přihlašovací portál) tím, že zapíše školní kolo do přihlašovacího systému.

odkaz na portál soutěží: https://souteze.ccvpardubice.cz/cms/1/

Zde uvede požadované údaje o konání školního kola a soutěžících. U každého jména uvede požadované údaje a počet bodů, dle postupového klíče si organizátor kola okresního (DDM BETA Pardubice) převezme nejúspěšnější žáky/studenty. Postupuje vždy vítěz školního kola, u některých olympiád i další soutěžící, kteří se umístili na 1.-3. místě, nebo získali potřebný počet bodů. Ke každé soutěži tyto informace (postupový klíč) najdete
v pokynech soutěže, které budou postupně zveřejňovány. 

Informace o vybraných postupujících do okresního i krajského kola opět najdete na uvedeném portále, kde budou i další potřebné informace ke konání soutěže, k vybavení na soutěž, k postupu do vyššího kola, k samostudiu... - písemná pozvánka již nebude dětem ani škole rozesílána.

 

SOUTĚŽE – školní rok 2018/2019

Název soutěžeKe staženíOkresní koloMísto, vedoucíKrajské koloMísto, vedoucí

odkaz přihlášení

Olympiáda ČJ
1. kategorie
 

29.1.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková

4.4.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková
odkaz pro přihlášení
Olympiáda Čj
2. kategorie
 

29.1.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková

3.4.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková
odkaz pro přihlášení
Dějepisná
olympiáda
 

16.1.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková

21.3.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková
odkaz pro přihlášení
SCJ - Německý
jazyk
 

12.2.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková
7.3.2019
9,00 hodin
DDM BETA
J.Línková
odkaz pro přihlášení
SCJ - Anglický
jazyk
 

14.2.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková

14.3.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková
odkaz pro přihlášení
Zeměpisná
olympiáda
 

20.2.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková

20.3.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková
odkaz pro přihlášení
SCJ - Španělský
jazyk
     

27.3. 2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Línková
odkaz pro přihlášení
Dětská scéna  

27.2.,28.2.
a 1.3.2019
9,00 hodin

 

DDM BETA
J.Folbrechtová
4.4.,5.4.,8.4.,
a 9. 4.2019
Krajská knihovna
M.Sudková

odkaz pro přihlášení

Evropa ve škole       18.4.2019 Ing.Z.Hrabaňová odkaz pro přihlášení

 

Jízdné účastníkům soutěží nebude na místě hradit organizátor (DDM BETA Pardubice), ale vysílající škola, která obratem (nejpozději do 7 dnů po dané soutěži) částku přefakturuje na adresu: DDM BETA Pardubice, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice.

Pokud nebude soutěžící (žák, student do 18 let) mít pedagogický dozor, nesmí po dobu soutěže opustit budovu DDM, pouze v případě, že předá organizátorovi písemný souhlas s podpisem rodičů.

Ilustrační obrázek obličeje

kroužky & kluby

Elektronická přihláška

Novinky z DDM

VIDEOZÁZNAM - BETA TANČÍ

videozáznam ze dne 14. 6. 2019
ke stažení zde

POHÁDKOVÝ SVĚT 2019/2020

Pohádkový svět na školní rok 2019/2020 je připraven.
Seznamte se s termíny a připravovanými pořady zde.
Pernametní vstupenky v prodeji od 10. září 2019 v BETA, o. p.Dubina.

KROUŽKY 2019/2020

Elekronické přihlašování do kroužků na školní rok
2019/2020  - kompletní nabídka zde
Nabídka kroužků BETA Štolbova
Nabídka kroužků BETA Dubina
Adresa

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
Štolbova 2665
Pardubice 530 02

IČ: 72051159

logo Pohybového centra Hroch logo Zonerama logo TCK Virginia
© 2016-2019 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice